FANDOM


Starożytne cywilizacjeEdytuj

Najstarsze cywilizacje starożytne powstawały tam, gdzie miały dogodne warunki naturalne: ciepły klimat, możliwość uprawy roli, a przede wszystkim dostępność do wody, dlatego pierwsze miasta powstawały w pobliżu rzek. Najstarsze zapiski o cywilizacjach mówią, że pierwsze osady powstawały wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat. Była to cywilizacja Sumerów. Następnie ludy koczownicze zaczęły się osadzać w innych krainach świata np. w Egipcie nad Nilem. Kultury powstałe w basenie Morz Śródziemnego np. Grecy, mogli korzystaćz ich dorobku kulturowego.  Ich twórcy korzystali także od innych cywilizacji, choćby od fenicjan.

Najbardziej znane starożytne cywilizacjeEdytuj

  • grecka;
  • rzymska;
  • sumeryjska;
  • fenicjańska;
  • babilońska;
  • egipska;

PoliteizmEdytuj

Politeizm - (gr. polys 'liczny', theos 'bóg') jest to wiara w wielu bogów, wielobóstwo. Przykładowymi cywilizacjami uznającymi w starożytności wielobóstwo są Egipcjanie, Grecy i Rzymianie.

MonoteizmEdytuj

Monoteizm - (gr. monos jedyny', theos bóg') jest to wiara w istnienie jedynego Boga. Do religii monoteistycznych zalicza się judaizm, chrześcijanizm i islam.